How to buy MOBILE LEGENDS’ diamonds from KBZPay

https://www.youtube.com/shorts/-voLkkTe2kM

Step 1: ပထမ ဦးစွာ KBZPay App ထဲသို့ ဝင်ပြီး လက်ဆောင်ကဒ် လုပ် ဆောင်မှု ကိုနှိပ်ပါ။

Step 2: “လက်ဆောင်ကဒ်” လုပ်ဆောင်မှု ထဲ မှ Mobile Legends: Bang Bang ကိုရွေး ချယ်ပါ။

Step 3: Mobile Legends: Bang Bang ထဲတွင် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ပိုင် နံပါတ် နှင့် Zone နံပါတ်ကို ဖြည့်ပေးပါ။

Step 4: မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပမာဏ ကို ရွေးချယ်ပြီး “ငွေပေးချေမည်” ကို နှိပ်ပါ။

Step 5: မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ကို ထည့်ပေးပါ။

Step 6: ဝယ်ယူမှု ပြီးမြောက်ပါပြီ။

Download KBZPay App

How To Top-up

Step – 1

Step – 2

Step -3

Step – 4

Step – 5

How to link your KBZPay to Bank Account

How to Register to KBZPay

Step – 1

Step – 2

Step – 3

Step – 4

Step – 5

Step – 6

Step – 7

Step – 8

Step – 9

Step – 10

How To Cash Into Your KBZPay Using MPU

How to self upgrade to KBZPay Level 1.5

How To Make Branch Appointment With KBZPay

https://www.youtube.com/watch?v=CIJj_-TPAJ4

How To Change Phone Number in KBZPay

How To Make PIN Reset in KBZPay

How to make QR Payment

Step – 1

Step – 2

Step – 3

Step – 4