သတ်မှတ်ထားသော KBZ Bank ခွဲများတွင် အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

အမှတ်ဘဏ်ခွဲ အမည်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှုစတင်ပေးမည့်ရက်
PAKOKKUNO.(6), INDEPENDENT ST,,(8) QTR, PAKOKKU TSP, MAGWE.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
MYITKYINANO.(18), CORNER OF STATION ST & KHAYAYPIN ST,,MYOMA (EAST) QTR, MYITKYINA, KACHIN.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
BAMAWNO.(33), BOGYOKE ST,,THAZI (WEST) QTR, BAMAW, KACHIN.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
MEIKTILANO.(MA/236), YGN-MDY MAIN RD,WARTEN ST,,WARTEN WARD, MEIKTHILA, MANDALAY.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
MAGWENO.(464/465), PYITAWTHAR ST,,YAN MYO AUNG WARD, MAGWE.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
AMARAPURANO.(117), BLOCK.(597), OHE TAW QTR, YAETWIN NYINAUNG WARD, SAG-MDY MAIN RD,,AMARAPURA TSP, MANDALAY.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
PYINOOLWIN (2)NO.(65-66), MDY-LSO MAIN RD, (3) QTR, ,PYINOOLWIN, MANDALAY.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
AUNGLANNO.(275), CORNER OF PYAY ST & 13 ST, TAYAWGONE WARD,,AUNGLAN TSP, MAGWAY.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
MANDALAY - 20NO(55), EAST OF THIRIHAYMAR QTR,26 ST, BETWEEN 88 and 89 ST , CHANAYETHARZAN TSP, MANDALAY DIVISION,ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၀73 STREET(MDY24)NO.5, 73 STR, BETWEEN 29 AND 30 ST, AKWAT NO. 738,,PAT KONE WINKYIN QTR, CHAN AYE THAR ZAN TSP, MANDALAY DIVISIONဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၁SAGAING-2(YWAR HTAUNG)UPAING NO(F-197), AKWAT NO.(811/ WEST YWAHTAUNG), YWAHTAUNG QT, ,SAGAING, SAGAING DIVISIONဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၂MDY40(INDUSTRIAL ZONE-1)NO(9+22), (62)ST, BETWEEN THAKHINPHOEHLAKYI RD & SANPYA RD,,ZA QTR, PYIGYITAKHUN TSP, MANDALAY DIVISIONဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၃MANDALAY 41-MANMYO MARKETNO(99/A), AKWAT NO(534), CORNER OF (38 & 84)ST,,WEST YADANAR BONMI QTR, MAHARAUNGMYAY TSP, MANDALAY DIVISIONဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၄MANDALAY-46 MAWYAGIWANo(33-Gha), Plot No(710), (74)St, (31×32)St, Mawragiwar Qtr,Chanayetharsan Tsp, MDY.ဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၅MONYWA BRANCH-5IN FRONT OF SHWETAUNG OIL STATION, KWAE GYI QTR, MONYWA,SAGAING DIVISION,KWAE GYI QTR, MONYWA,SAGAING DIVISIONဇူလိုင်လ ၆ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၆TAUNGGYINO.154,BOGYOKE AUNG SAN ROAD,,LANMADAW QTR,TAUNGGYIဇူလိုင်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၇LASHIONO.GA/12/1, CORNER OF BOGYOKE ST and THAZIN ST,,LASHIOဇူလိုင်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၈AUNGBANNO-47.PYI HTAUNG SU MAIN RD,4 QTR,AUNGBANဇူလိုင်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၁၉TACHILEIKNo(3,4,13,20,29),Bogyoke Aung San Road,Mae Khaung Quarter,,TARCHILAKE Townshipဇူလိုင်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
၂၀KENGTUNGNO(14),KYAING LANN(1) ST,,(2) QTR,KYAING TONG TSP.ဇူလိုင်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်