ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း Mobile KBZPay Center လှည့်လည်သွားလာမည့် နေရာနှင့်အချိန်ဇယား

MonthDateMarket NameTownshipService Hour
Feb5Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb6Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb7Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb8Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb9Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb10
Feb11
Feb12Insein ZayInsein9:30AM to 4:30PM
Feb13Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb14Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb15Insein ZayInsein9:30AM to 4:30PM
Feb16Insein ZayInsein9:30AM to 4:30PM
Feb17
Feb18
Feb19San Pya Nga Moe Yeik ZayThingangyun9:30AM to 4:30PM
Feb20San Pya Nga Moe Yeik ZayThingangyun9:30AM to 4:30PM
Feb21Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb22Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb23Thiri Mingalar ZayHlaing9:30AM to 4:30PM
Feb24
Feb25
Feb26Htauk Kyunt ZayMingalardon9:30AM to 4:30PM
Feb27Htauk Kyunt ZayMingalardon9:30AM to 4:30PM
Feb28Htauk Kyunt ZayMingalardon9:30AM to 4:30PM
Feb29Insein ZayInsein9:30AM to 4:30PM