၁။ KBZPay သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ရက်နေ့ အထိ ကို “Summer Hot Deal” အစီအစဉ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် KBZPay Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် KBZPay Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  ၃။ ဤအစီအစဉ် ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ KBZPay Level 1.5 […]

၁။ KBZPay သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ (၈) ရက်နေ့ အထိကို “KBZPayနဲ့ ဝယ်ယူပြီး ပြန်အမ်းငွေ ၅သိန်းထိ ကံစမ်းဖို့ အခွင့်အရေး” အစီအစဉ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် KBZPay Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် KBZPay Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  ၃။ ဤ Campaign […]

၁။ “KBZPay ရဲ့ Cupid” Campaign သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ အထိဖြစ်ပါသည်။  ၂။ ဤ Campaign တွင် KBZPay အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ Customer များသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ KBZPay အဆင့် ၁ Customer များသည် KBZPay အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Customer အသစ်များသည်လည်း KBZPay အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ Customer […]

၁။ KBZPay သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ အထိကို “KBZPayရဲ့ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း” အစီအစဉ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် KBZPay Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် KBZPay Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  ၃။ ဤ အစီအစဥ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ KBZPay Level 1.5 နှင့် […]

၁။ Pro 1 မှာ KBZPayနဲ့ရှင်းပြီး ကူပွန်နဲ့ပြန်အမ်း‌ငွေတွေ ရယူမယ် Campaign ကို ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု Campaignတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  ၃။ ဤ Campaign ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Pro 1 ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူပြီး KBZPay QR […]

၁။ KBZPayမှ  ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၃)ရက်နေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့(စနေနေ့လေးရက်)အား KBZPay QR Week အစီအစဉ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် KBZPay Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် KBZPay Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် KBZPay Application Version အား 5.1 နှင့် အထက် မြှင့်တင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၃။ ဤအစီအစဥ်  […]

၁။ ရွှေနားဆင် မှာ KBZPayနဲ့ရှင်းပြီးပြန်အမ်း‌ငွေလက်ဆောင်ရယူပါ Campaign ကို ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့မှ ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ KBZPay Level 1.5 နှင့် Level 2 အသုံးပြုသူများသာ ယခု Campaignတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး KBZPay Level 1  အသုံးပြုသူများသည်  KBZPay Level 1.5 သို့မဟုတ် Level 2 သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  ၃။ ဤ Campaign ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွှေနားဆင် Application တွင် သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုများကို KBZPay နှင့်ဝယ်ယူပြီး KBZPay Campaign […]